آرشیوبرنامه های ترم گروه مهندسی مکانیک و مواد
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برنامه های اولیه 952 رشته مکانیک و مواد

برنامه های اولیه 952 رشته مکانیک و مواد

.
سه شنبه 14 دي 1395

موارد جدید در انتخاب واحد 6

.
چهارشنبه 14 بهمن 1394

موارد جدید در انتخاب واحد 5

.
شنبه 10 بهمن 1394

موارد جدید در انتخاب واحد 4

.
جمعه 2 بهمن 1394

موارد جدید در انتخاب واحد 3

.
يکشنبه 27 دي 1394

موارد جدید در انتخاب واحد2

.
يکشنبه 27 دي 1394

موارد جدید در انتخاب واحد

.
پنجشنبه 24 دي 1394

ارایه دروس جدید و افزایش ظرفیت دروس قبلی

.
سه شنبه 15 دي 1394

درخواست انتخاب درس آز ترمودینامیک

.
سه شنبه 8 دي 1394

برنامه ترم بعد گروه مهندسی مکانیک و مواد با جزییات

.
يکشنبه 8 آذر 1394