آرشیواخبار و اطلاعیه های گروه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

.

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد

.
چهارشنبه 31 شهريور 1395

.

برنامه ورودی های جدید مهندسی مکانیک و مواد

.
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست دروس ارایه شده در گروه مهندسی مکانیک و مواد

.

.
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست دروس ارایه شده در گروه مهندسی مکانیک و مواد

.
چهارشنبه 31 شهريور 1395

لیست نمرات متقاضیان عضویت در تیم المپیاد مکانیک

.
چهارشنبه 28 بهمن 1394

لیست نفرات برتر رشته مکانیک و مواد

.
چهارشنبه 28 بهمن 1394

دروس حذف شده احتمالی

.
شنبه 10 بهمن 1394

دفاع از پایان نامه از 1 اسفند

.
پنجشنبه 24 دي 1394

صورت جلسه های 4 ماه اخیر مکانیک

.
سه شنبه 15 دي 1394

مراجعات دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات

.
جمعه 4 دي 1394